Pause
  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

BÁO GIÁ TÒA OC1B VIỄN TRIỀU NHA TRANG

TT

Dự án

Tầng

Căn

Diện tích(m2)

Giá gốc

(Triệu Đồng)

Hướng cửa

Ban Công

Chênh

(Triệu Đồng)

Tiến độ %

Tổng giá

(triệu)

Chú thích

1

OC1B

4

2

65,66

17,51

Tây Bắc

Đông Bắc

240

20

1429,707

Góc

2

OC1B

7

2

65,66

17,51

Tây Bắc

Đông Bắc

245

20

1449,707

Góc

3

OC1B

8

2

65,66

17,51

Tây Bắc

Đông Bắc

250

20

1399,707

Góc

4

OC1B

9

2

65,66

17,51

Tây Bắc

Đông Bắc

250

20

1409,707

Góc

5

OC1B

10

2

65,66

17,51

Tây Bắc

Đông Bắc

260

20

1434,707

Góc

6

OC1B

11

2

65,66

17,51

Tây Bắc

Đông Bắc

260

20

1429,707

Góc

7

OC1B

12a

2

65,66

17,51

Tây Bắc

Đông Bắc

255

20

1434,707

Góc

8

OC1B

14

2

65,66

17,51

Tây Bắc

Đông Bắc

260

20

1389,707

Góc

9

OC1B

17

2

65,66

17,51

Tây Bắc

Đông Bắc

265

20

1419,707

Góc

10

OC1B

19

2

65,66

17,51

Tây Bắc

Đông Bắc

270

20

1444,707

Góc

11

OC1B

21

2

65,66

17,51

Tây Bắc

Đông Bắc

275

20

1409,707

Góc

12

OC1B

28

2

65,66

17,51

Tây Bắc

Đông Bắc

270

20

1379,707

Góc

13

OC1B

37

2

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

250

20

1387,9556

 Góc

14

OC1B

8

4

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

95

20

923,2

 

15

OC1B

9

4

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

100

20

938,2

 

16

OC1B

10

4

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

115

20

943,2

 

17

OC1B

14

4

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

130

20

913,2

 

18

OC1B

17

4

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

130

20

943,2

 

19

OC1B

18

4

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

130

20

903,2

 

20

OC1B

19

4

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

130

20

933,2

 

21

OC1B

20

4

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

135

20

923,2

 

22

OC1B

21

4

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

130

20

908,2

 

23

OC1B

24

4

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

135

20

953,2

 

24

OC1B

28

4

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

140

20

958,2

 

25

OC1B

30

4

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

140

20

928,2

 

26

OC1B

32

4

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

140

20

918,2

 

27

OC1B

34

4

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

135

20

943,2

 

28

OC1B

37

4

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

130

20

938,2

 

29

OC1B

5

6

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

888,2

 

30

OC1B

6

6

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

45

20

868,2

 

31

OC1B

9

6

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

45

20

878,2

 

32

OC1B

11

6

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

45

20

873,2

 

33

OC1B

14

6

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

858,2

 

34

OC1B

17

6

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

868,2

 

35

OC1B

20

6

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

55

20

878,2

 

36

OC1B

22

6

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

883,2

 

37

OC1B

28

6

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

893,2

 

38

OC1B

30

6

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

883,2

 

39

OC1B

32

6

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

45

20

898,2

 

40

OC1B

38

6

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

45

20

883,2

 

41

OC1B

5

8

70,56

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

1037,84

 

42

OC1B

6

8

70,56

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

1032,84

 

43

OC1B

12

8

70,56

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

1042,84

 

44

OC1B

14

8

70,56

14

Tây Bắc

Đông Nam

45

20

1017,84

 

45

OC1B

15

8

70,56

14

Tây Bắc

Đông Nam

45

20

1032,84

 

46

OC1B

17

8

70,56

14

Tây Bắc

Đông Nam

45

20

1032,84

 

47

OC1B

22

8

70,56

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

1042,84

 

48

OC1B

24

8

70,56

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

1047,84

 

49

OC1B

26

8

70,56

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

1037,84

 

50

OC1B

29

8

70,56

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

1047,84

 

51

OC1B

32

8

70,56

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

1037,84

 

52

OC1B

34

8

70,56

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

1047,84

 

53

OC1B

37

8

70,56

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

1037,84

 

54

OC1B

39

8

70,56

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

1037,84

 

55

OC1B

8

10

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

883,2

 

56

OC1B

10

10

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

873,2

 

57

OC1B

11

10

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

45

20

868,2

 

58

OC1B

12A

10

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

55

20

878,2

 

59

OC1B

15

10

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

873,2

 

60

OC1B

18

10

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

45

20

868,2

 

61

OC1B

21

10

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

45

20

868,2

 

62

OC1B

23

10

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

55

20

878,2

 

63

OC1B

25

10

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

60

20

883,2

 

64

OC1B

26

10

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

873,2

 

65

OC1B

27

10

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

883,2

 

66

OC1B

30

10

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

873,2

 

67

OC1B

33

10

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

883,2

 

68

OC1B

5

12

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

883,2

 

69

OC1B

9

12

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

888,2

 

70

OC1B

11

12

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

55

20

878,2

 

71

OC1B

14

12

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

873,2

 

72

OC1B

16

12

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

883,2

 

73

OC1B

18

12

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

883,2

 

74

OC1B

19

12

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

45

20

868,2

 

75

OC1B

22

12

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

55

20

878,2

 

76

OC1B

23

12

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

50

20

873,2

 

77

OC1B

24

12

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

55

20

878,2

 

78

OC1B

26

12

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

45

20

868,2

 

79

OC1B

30

12

58,8

14

Tây Bắc

Đông Nam

55

20

878,2

 

80

OC1B

5

14

65,66

14,42

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

1036,817

Góc

81

OC1B

8

14

65,66

14,42

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

1036,817

Góc

82

OC1B

11

14

65,66

14,42

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

1036,817

Góc

83

OC1B

14

14

65,66

14,42

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

1036,817

Góc

84

OC1B

15

14

65,66

14,42

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

1036,817

Góc

85

OC1B

16

14

65,66

14,42

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

1036,817

Góc

86

OC1B

17

14

65,66

14,42

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

1036,817

Góc

87

OC1B

20

14

65,66

14,42

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

1036,817

Góc

88

OC1B

22

14

65,66

14,42

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

1036,817

Góc

89

OC1B

26

14

65,66

14,42

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

1036,817

Góc

90

OC1B

32

14

65,66

14,42

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

1036,817

Góc

91

OC1B

37

14

65,66

14,42

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

1036,817

Góc

92

OC1B

6

16

67,19

13

Đông Nam

Tây Nam

60

20

983,47

 

93

OC1B

7

16

67,19

13

Đông Nam

Tây Nam

60

20

973,47

 

94

OC1B

10

16

67,19

13

Đông Nam

Tây Nam

65

20

978,47

 

95

OC1B

16

16

67,19

13

Đông Nam

Tây Nam

65

20

978,47

 

96

OC1B

18

16

67,19

13

Đông Nam

Tây Nam

60

20

978,47

 

97

OC1B

20

16

67,19

13

Đông Nam

Tây Nam

65

20

978,47

 

98

OC1B

22

16

67,19

13

Đông Nam

Tây Nam

65

20

978,47

 

99

OC1B

25

16

67,19

13

Đông Nam

Tây Nam

65

20

978,47

 

100

OC1B

27

16

67,19

13

Đông Nam

Tây Nam

60

20

978,47

 

101

OC1B

30

16

67,19

13

Đông Nam

Tây Nam

65

20

978,47

 

102

OC1B

31

16

67,19

13

Đông Nam

Tây Nam

60

20

978,47

 

103

OC1B

33

16

67,19

13

Đông Nam

Tây Nam

60

20

978,47

 

104

OC1B

38

16

67,19

13

Đông Nam

Tây Nam

60

20

978,47

 

105

OC1B

6

18

67,19

13

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

978,47

 

106

OC1B

8

18

67,19

13

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

978,47

 

107

OC1B

12

18

67,19

13

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

978,47

 

108

OC1B

14

18

67,19

13

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

978,47

 

109

OC1B

17

18

67,19

13

Tây Bắc

Tây Nam

70

20

978,47

 

110

OC1B

19

18

67,19

13

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

978,47

 

111

OC1B

21

18

67,19

13

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

978,47

 

112

OC1B

23

18

67,19

13

Tây Bắc

Tây Nam

65

20

948,47

 

113

OC1B

26

18

67,19

13

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

978,47

 

114

OC1B

28

18

67,19

13

Tây Bắc

Tây Nam

60

20

953,47

 

115

OC1B

34

18

67,19

13

Tây Bắc

Tây Nam

65

20

978,47

 

116

OC1B

5

20

65,66

13,39

Đông Bắc

Tây Nam

60

20

1009,187

Góc

117

OC1B

7

20

65,66

13,39

Đông Bắc

Tây Nam

60

20

1009,187

Góc

118

OC1B

8

20

65,66

13,39

Đông Bắc

Tây Nam

60

20

1009,187

Góc

119

OC1B

10

20

65,66

13,39

Đông Bắc

Tây Nam

60

20

1009,187

Góc

120

OC1B

12

20

65,66

13,39

Đông Bắc

Tây Nam

65

20

974,1874

Góc

121

OC1B

14

20

65,66

13,39

Đông Bắc

Tây Nam

65

20

1009,187

Góc

122

OC1B

17

20

65,66

13,39

Đông Bắc

Tây Nam

65

20

944,1874

Góc

123

OC1B

19

20

65,66

13,39

Đông Bắc

Tây Nam

60

20

979,1874

Góc

124

OC1B

22

20

65,66

13,39

Đông Bắc

Tây Nam

65

20

944,1874

Góc

125

OC1B

26

20

65,66

13,39

Đông Bắc

Tây Nam

60

20

1009,187

Góc

126

OC1B

28

20

65,66

13,39

Đông Bắc

Tây Nam

60

20

979,1874

Góc

127

OC1B

29

20

65,66

13,39

Đông Bắc

Tây Nam

60

20

989,1874

Góc

128

OC1B

31

22

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

60

20

864,4

 

129

OC1B

6

22

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

904,4

 

130

OC1B

8

22

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

904,4

 

131

OC1B

9

22

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

904,4

 

132

OC1B

12

22

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

45

20

839,4

 

133

OC1B

15

22

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

45

20

904,4

 

134

OC1B

17

22

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

844,4

 

135

OC1B

18

22

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

45

20

854,4

 

136

OC1B

20

22

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

45

20

904,4

 

137

OC1B

21

22

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

45

20

904,4

 

138

OC1B

23

22

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

45

20

854,4

 

139

OC1B

27

22

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

60

20

854,4

 

140

OC1B

36

22

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

60

20

854,4

 

141

OC1B

5

24

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

35

20

844,4

 

142

OC1B

8

24

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

35

20

844,4

 

143

OC1B

12

24

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

35

20

844,4

 

144

OC1B

14

24

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

35

20

844,4

 

145

OC1B

15

24

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

35

20

844,4

 

146

OC1B

17

24

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

35

20

844,4

 

147

OC1B

19

24

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

844,4

 

148

OC1B

22

24

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

844,4

 

149

OC1B

26

24

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

844,4

 

150

OC1B

29

24

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

844,4

 

151

OC1B

31

24

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

844,4

 

152

OC1B

33

24

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

844,4

 

153

OC1B

36

24

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

844,4

 

154

OC1B

8

26

70,56

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

997,28

 

155

OC1B

11

26

70,56

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

997,28

 

156

OC1B

12

26

70,56

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

997,28

 

157

OC1B

14

26

70,56

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

997,28

 

158

OC1B

18

26

70,56

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

997,28

 

159

OC1B

20

26

70,56

13

Đông Nam

Tây Bắc

35

20

997,28

 

160

OC1B

22

26

70,56

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

997,28

 

161

OC1B

25

26

70,56

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

997,28

 

162

OC1B

27

26

70,56

13

Đông Nam

Tây Bắc

35

20

997,28

 

163

OC1B

29

26

70,56

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

997,28

 

164

OC1B

32

26

70,56

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

997,28

 

165

OC1B

38

26

70,56

13

Đông Nam

Tây Bắc

40

20

997,28

 

166

OC1B

7

28

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

50

20

844,4

 

167

OC1B

10

28

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

50

20

844,4

 

168

OC1B

12

28

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

50

20

844,4

 

169

OC1B

14

28

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

50

20

844,4

 

170

OC1B

16

28

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

55

20

844,4

 

171

OC1B

18

28

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

55

20

844,4

 

172

OC1B

20

28

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

55

20

844,4

 

173

OC1B

21

28

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

55

20

844,4

 

174

OC1B

23

28

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

55

20

844,4

 

175

OC1B

25

28

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

55

20

844,4

 

176

OC1B

30

28

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

55

20

844,4

 

177

OC1B

5

30

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

135

20

914,4

 

178

OC1B

7

30

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

140

20

914,4

 

179

OC1B

8

30

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

135

20

914,4

 

180

OC1B

10

30

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

140

20

914,4

 

181

OC1B

12

30

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

140

20

914,4

 

182

OC1B

16

30

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

130

20

914,4

 

183

OC1B

19

30

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

135

20

914,4

 

184

OC1B

22

30

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

135

20

914,4

 

185

OC1B

27

30

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

140

20

914,4

 

186

OC1B

32

30

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

120

20

884,4

 

187

OC1B

39

30

58,8

13

Đông Nam

Tây Bắc

130

20

894,4

 

188

OC1B

5

32

65,66

17,51

Đông Nam

Đông Bắc

270

20

1419,707

Góc

189

OC1B

7

32

65,66

17,51

Đông Nam

Đông Bắc

270

20

1419,707

Góc

190

OC1B

8

32

65,66

17,51

Đông Nam

Đông Bắc

270

20

1419,707

Góc

191

OC1B

10

32

65,66

17,51

Đông Nam

Đông Bắc

270

20

1419,707

Góc

192

OC1B

11

32

65,66

17,51

Đông Nam

Đông Bắc

270

20

1419,707

Góc

193

OC1B

12A

32

65,66

17,51

Đông Nam

Đông Bắc

270

20

1419,707

Góc

194

OC1B

15

32

65,66

17,51

Đông Nam

Đông Bắc

265

20

1414,707

Góc

195

OC1B

16

32

65,66

17,51

Đông Nam

Đông Bắc

290

20

1439,707

Góc

196

OC1B

19

32

65,66

17,51

Đông Nam

Đông Bắc

290

20

1439,707

Góc

197

OC1B

28

32

65,66

17,51

Đông Nam

Đông Bắc

290

20

1439,707

Góc

198

OC1B

37

32

65,66

17,51

Đông Nam

Đông Bắc

280

20

1429,707

Góc

199

OC1B

5

34

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

165

20

1364,52

 

200

OC1B

6

34

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

170

20

1369,52

 

201

OC1B

8

34

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

185

20

1384,52

 

202

OC1B

12

34

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

190

20

1389,52

 

203

OC1B

12A

34

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

180

20

1379,52

 

204

OC1B

16

34

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

185

20

1384.52

 

205

OC1B

19

34

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

190

20

1389,52

 

206

OC1B

22

34

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

170

20

1379,52

 

207

OC1B

23

34

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

TT

20

#VALUE!

 

208

OC1B

26

34

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

185

20

1384,52

 

209

OC1B

29

34

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

185

20

1384,52

 

210

OC1B

31

34

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

TT

20

#VALUE!

 

211

OC1B

35

34

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

TT

20

#VALUE!

 

212

OC1B

37

34

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

170

20

1379,52

 

213

OC1B

6

36

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

175

20

1384,52

 

214

OC1B

8

36

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

175

20

1384,52

 

215

OC1B

9

36

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

190

20

1389,52

 

216

OC1B

12

36

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

185

20

1384,52

 

217

OC1B

14

36

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

180

20

1379,52

 

218

OC1B

16

36

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

185

20

1384,52

 

219

OC1B

19

36

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

185

20

1384,52

 

220

OC1B

21

36

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

185

20

1384,52

 

221

OC1B

22

36

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

190

20

1389,52

 

222

OC1B

32

36

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

180

20

137,52

 

223

OC1B

38

36

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

175

20

#VALUE!

 

224

OC1B

39

36

70.56

17

Tây Bắc

Đông Bắc

170

20

#VALUE!

 

Bất động sản Nam Á

Trụ sở :  P.12B.04- Tòa CT2- VIMECO. Đường Nguyễn Chánh-P. Trung Hòa- Q. Cầu Giấy- Hà Nội.( Ngay sau Big C Thăng Long)

Chi nhánh : Số 05C - Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang - Khánh Hòa

Chi nhánh : Số 15 - Hòn Chồng - Vĩnh Phước - Nha Trang -Khánh Hòa

   

 

Chỉ dẫn

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Map Data
Map data ©2015 Google
 
Map DataMap data ©2015 Google
Map data ©2015 Google
 
 
Map
Satellite